Vi vil se en vekkelsesild for Jesus Kristus bli antent og brenne i alle bygder, tettsteder og byer med mer enn 500 innbyggere i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal!

Vi hengir oss spesielt til å reise til, forkynne evangeliet og plante menigheter på de stedene og i de regionene hvor det er mest åndelig mørke, størst behov for evangeliet og for nye menigheter, og hvor relativt sett flest lever borte fra Gud.

Vi tror Jesus Kristus vil vekke vestlandet og bringe frelse og evig liv til mennesker på hvert sted!

Denne visjonen for Vestlandet, som er en del av Influx sin visjon i Norge, ble nedskrevet i Bergen desember 2012 som et uttrykk for en visjon mange av oss i Influx og blant våre venner deler for Vestlandet.
Vi opplever at Gud har talt til oss på ulike måter om å pionere og vekke Vestlandet på nytt, og at Vestlandet igjen skal få bli en sendebase for utbredelse av Guds rike andre steder i Norge og i nasjonene.

Et eksempel på hvordan Gud har gitt oss visjon for dette er et syn som flere blant oss har hatt der mennesker og team av spesielt unge mennesker reiser og flytter til stadig nye bygder, tettsteder og byer. De som reiser har, billedlig talt, med seg fakler som brenner, og der de kommer planter de denne ilden for Jesus og det tennes en lokal vekkelsesbrann som brenner av pasjon for Jesus og menneskers frelse. Dette brer seg så utover og dekker til slutt hele Vestlandet som et stort nettverk av mange slike branner. I dette vestlandsnettverket var det også mennesker som reiste fram og tilbake mellom stedene og til hverandre for å oppmuntre og styrke hverandre i troen på Gud.

I ett av synene var det også klart at det at de lokale troende ba og søkte Gud med utholdenhet var nøkkelen for at ilden for Jesus skulle fortsette å brenne og øke etter at de innflyttende pionerene hadde gjort sin innsats i å be, forkynne evangeliet og elske mennesker. Ettersom de lokale ba og henga seg til Gud kom det i økende grad et åndelig lys fra Gud som drev bort mørket på hvert sted og Guds rike kom til frelse og velsignelse for menneskers og samfunnets utvikling.

Vi ser i dag at disse tingene allerede er i ferd med å skje ved at team og familier flytter til steder med store behov på vestlandet, med støtte fra den større storfamilien. To av de nyeste eksemplene på dette er industristedene Odda og Sauda.

Om Gud har gitt deg eller din menighet en drøm om å være med på noe slikt som dette, så gi oss gjerne en lyd om det! Om vi skal nå hele Vestlandet, trenger vi å arbeide sammen på tvers i enhet for Jesus og Hans rike. Kanskje du er kalt til å være en del av dette!